Sử dụng Ajax trong wordpress
Sử dụng Ajax trong wordpress

4.5 02 Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết cách ajax hoạt động trong wordpress để download và đọc dữ liệu từ backend và frontend. Thông qua bài viết này, bạn sẽ hiểu cách Ajax hoạt động. Làm thế nào để truyền và nhận dữ liệu một cách chính xác. Tại... » read more