7 Plugin tạo cache cho WordPress tốt nhất năm 2019
7 Plugin tạo cache cho WordPress tốt nhất năm 2019

4.5 02 Bạn đang sử dụng plugin bộ nhớ đệm nào? Hầu hết sử dụng W3 Total Cache, WP Super Cache hoặc WP Rocket, phải không? Tuy nhiên, mặc dù 3 plugin này được đa số người dùng lựa chọn, chúng tôi không phải là plugin hosting bộ đệm hữu ích duy nhất cho WordPress.... » read more