Lấy thông tin SMTP Gmail để gửi mail
Lấy thông tin SMTP Gmail để gửi mail

4.5 02 Trong hướng dẫn các thiết lập SMTP khác nhau cho WordPress, tôi thấy rằng có rất nhiều người gặp vấn đề khi lấy chi tiết SMTP của Gmail để biến thành máy chủ web mail trong WordPress, mặc dù điều này thực sự đơn giản. Bạn nên làm hướng dẫn này trên localhost,... » read more