Trackbacks và Pingbacks trong WordPress
Trackbacks và Pingbacks trong WordPress

5.0 01 Gần đầy, chúng tôi nhận được những câu hỏi khá thú vị. Câu hỏi là về trackbacks / pingbacks. Trên hoangweb.com, đây sẽ là bài viết đầu tiên giải thích vấn đề này. Một số người bạn nói với tôi rằng đôi khi họ nhận thấy vấn đề này và không biết phải... » read more