Phải không Làm cách nào để đưa hình ảnh hoặc phụ kiện vào phần nhận xét WordPress?

Trong hướng dẫn này, mình sẽ chỉ cho bạn cách đưa hình ảnh vào dữ liệu bình luận WordPress theo một phương pháp đơn giản. Bằng cách thêm trường upload file.

Bước 1: Cài đặt và bật plugin Comment Attachment

Truy cập & tải về plugin https://vi.wordpress.org/plugins/comment-attachment

Bước 2: Cấu hình cho phép các định dạng tải lên

Tiếp theo, bạn có thể truy cập Settings > Discussion

cai dat dinh dang file tai len

Vào khu vực Allowed File Types hãy chọn vào các kiểu file cho phép tải lên sau đó nhấn “Lưu lại“ .

Bước 3: Kết quả

      

Chúc bạn thành công!

Last modified: Tháng Tám 8, 2019

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.