Wordfence đã khóa trang wordpress, làm thế nào để mở lại web

0

Bạn đã sử dụng plugin Wordfence để bảo mật trang web WordPress của mình và đột nhiên bạn bị khóa. Có lẽ bạn đã mắc lỗi tương tự như tôi đã làm và đặt mức bảo mật trong các tùy chọn plugin thành “Level 4: Lockdown“ , tên sẽ là một cảnh báo nhưng tôi đã chọn cấp 4.

Mở khóa trang web của bạn thật dễ dàng miễn là bạn có quyền truy cập vào các file (ví dụ qua FTP) và vào database (PHPMyAdmin ).

1.- Thay đổi tên thư mục Wordfence

Trước tiên hãy truy cập thư mục plugin của bạn nằm trong root /wp-content/plugins/, và bạn sẽ tìm thấy một thư mục có tên “wordfence“ . Chỉ cần thay đổi tên của thư mục đó, ví dụ tôi đã đổi nó thành “wordfence1“ . Điều đó sẽ hủy kích hoạt plugin do đó mở khóa trang web của bạn.

Wordfence directory

2.- Xóa các bảng Wordfence trong database của bạn

Bây giờ, đừng kích hoạt lại plugin hoặc bạn sẽ bị khóa lại, trước tiên, bạn phải xóa cấu hình / dữ liệu của plugin. Bạn có thể làm điều này trong database của bạn, tôi sử dụng phpMyAdmin. Trước khi thực hiện bất cứ điều gì khác, hãy sao lưu database của bạn, xuất nó dưới dạng file sql vào máy tính của bạn. Bây giờ bạn đã có một bản sao lưu trong trường hợp có thể khôi phục lại, tất cả những gì bạn phải làm là xóa (drop) các bảng database được Wordfence sử dụng, bạn có thể xác định chúng vì tất cả tên của chúng bắt đầu bằng “wp_wf“ . Chỉ cần chọn tất cả các bảng có tên bắt đầu bằng wp_wf và xóa chúng đi.

      

3.- Kích hoạt lại plugin Wordfence

Truy cập trang web của bạn (giao diện  người dùng) và xác minh rằng mọi thứ đều hoạt động chính xác. Nếu mọi thứ đều ổn, bạn có thể kích hoạt lại plugin wordfence ngay bây giờ bằng cách thay đổi tên của nó thành “wordfence“ trong thư mục plugin bạn đã truy cập ở bước 1. Nếu có lỗi, chỉ cần sử dụng sao lưu CSDL của bạn.

4.- Đặt lại dữ liệu plugin Plugin

Bây giờ, hãy để đến với bảng điều khiển WordPress của bạn và – OH My! một số lỗi! -. Thật dễ dàng, điều này được dự kiến ​​sẽ xảy ra khi trình plugin Wordfence đang cố lấy dữ liệu từ các bảng database của nó nhưng chúng không còn tồn tại nữa. Chỉ cần đi tới phần Plugin của bạn trong WordPress, hủy kích hoạt trình plugin Wordfence và kích hoạt lại, điều này sẽ cho phép plugin tạo các bảng database mới và nhận khóa API mới. Ở đó, bây giờ chỉ cần cấu hình lại trình plugin với cấp độ bảo mật số 2 và bạn sẽ thành công.

Wordfence errors

Last modified: Tháng Bảy 31, 2019

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.