Khóa học wordpress cơ bản

Khóa học WordPress Cơ bản danh cho người mới bắt đầu

06/06/2023
Đây là một khóa học phổ biến và hữu ích cho những người mới bắt đầu hoặc muốn nắm vững cơ bản của WordPress. Dưới đây là một số nội dung cơ bản mà bạn có thể mong đợi trong khóa học này: Giới thiệu về WordPress Cài đặt WordPress: Bạn sẽ học cách cài đặt WordPress trên localhost. Bạn sẽ tìm hiểu cách cấu hình cơ bản và tạo tài khoản quản trị cho trang web của mình. Giao diện và chủ đề: Bạn sẽ khám phá các giao diện và chủ đề của WordPress và học cách tùy…