Liên hệ

Trụ sở chính: 09 Nguyễn Sinh Sắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0704 139 777

Giám đốc: Huy Kira

Website chính thức: https://khoahocwordpress.com

    Hoặc liên hệ thông qua biểu mẫu bên dưới: