Khóa học lập trình theme WordPress (Không Edit)
Nội dung bài học

Nguồn tài liệu tham khảo: 

 • https://developer.wordpress.org
 • https://codex.wordpress.org/
 • https://huykira.net/
 • https://hocwordpress.vn/
 • https://thachpham.com/
 • https://wpcanban.com/

Các công cụ và phần mềm cần thiết:

Visual Studio Code

Đây là phần mềm soạn thảo code được cộng đồng sử dụng nhiều nhất hiện tại, phầm mềm tương đối nhẹ với nhiều tính năn mở rộng.
Khi dùng phần mềm này bạn nên cài theme một số extensions sau:
 • Dracula Official (Theme được rất nhiều người sài)
 • Emmet (Soạn thảo nhanh mã html và css)
 • Jquery (Gợi ý các hàm jquery)
 • Live Server (Tạo server chạy các file html)
 • HK WordPress (Giúp gợi ý các thành phần của lập trình theme wordpress)
 • Auto remane tag (Tự động thay đổi thẻ đóng)
 • Bootstrap v4 Snippets (Gợi ý code khi dùng bootstrap)
 • Code Spell Checker (Check chính tả tiếng anh)

Xampp

Đây là phần mềm tạo web server thông dụng nhất hiện nay, giúp tạo ra một server ảo dưới local để chạy các website php.
Phần mềm này đã tích hợp sắn:
 • PHP
 • Mysql
 • Web server Apache
 • Phpmyadmin
Tham gia đoạn hội thoại
0% Hoàn thành